Organisatie

Stichting Vogelopvang Utrecht is sinds 1987 actief en vangt jaarlijks ongeveer 2500 zieke en/of gewonde inheemse vogels op uit Utrecht en ruime omstreken. Ons doel is om deze vogels zodanig te verzorgen, dat zij daarna weer gezond en kansrijk in de vrije natuur losgelaten kunnen worden. Daarnaast spant de Vogelopvang zich in om een betere relatie tot stand te brengen tussen mens en dier in een verstedelijkte omgeving.

Geschiedenis

Vóór 1987 waren er in en om de stad Utrecht diverse vogelasielen actief. Door verschillende oorzaken werden deze in de loop der tijd allemaal gesloten.
Particulieren, de Dierenbescherming en de Dierenambulance konden de zieke en gewonde wilde vogels nergens meer onderbrengen. Daarop is door de Vogelwacht Utrecht, de Dierenbescherming Utrecht en de gemeente Utrecht het initiatief ontwikkeld om een nieuwe Vogelopvang op te richten. Dit resulteerde in 1987 in de oprichting van een geheel zelfstandige organisatie: Stichting Vogelopvang Utrecht. In 1988 kon de Vogelopvang de deuren van het vogelhospitaal aan het Rotsoord 24-A openen voor de eerste patiënten.

Vrijwilligerswerk

Vrijwel alle medewerkers van Stichting Vogelopvang Utrecht zijn vrijwilligers. Van het bestuur tot de medewerkers in het hospitaal.

De vrijwilligers helpen met al het praktische werk rondom de verzorging van de vogels.

Geregeld wordt er een bijeenkomst voor alle medewerkers gehouden. Zo kan iedereen meedenken en meepraten over wat er op de Vogelopvang gebeurt. Soms wordt dit gecombineerd met een informatief praatje door de dierenarts van de Vogelopvang.

Het beleid van de Vogelopvang wordt bepaald en vormgegeven door het bestuur. Op dit moment  heeft de stichting drie bestuursleden, ieder met hun eigen takenpakket. Wij zijn nog op zoek naar meer bestuursleden om dit team compleet te maken. Ook de bestuursleden zijn vrijwilligers.

Het bestuur wordt bijgestaan en gecontroleerd door de Raad van Toezicht.

Lijkt het je leuk om op een zinvolle manier bezig te zijn met het welzijn van vogels? Heb je zin om me te helpen als bestuurslid of vrijwilliger? Klik hier voor de openstaande vacatures!

Samenwerking

Stichting Vogelopvang Utrecht is een zelfstandige organisatie, die samenwerkt met andere organisaties die zich met (hulpbehoevende) wilde vogels bezig houden.

Elke vogel in de Vogelopvang, die nadere medische hulp behoeft, kan te allen tijde bij de vaste dierenarts (asielarts) gebracht worden. Verder bezoekt de dierenarts de Vogelopvang regelmatig ter controle van de patiënten, de medicijnenvoorraad en de hygiëne.

archaeopteryxDe vogelopvang werkt ook samen met Archaeopteryx, de studievereniging voor vogels en bijzondere dieren op de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.

Vergunningen & registratie

  • Om de vogels te beschermen en en de veiligheid van de medewerkers en het milieu te waarborgen moet een vogelasiel moet voldoen aan veel regels en wetten. De benodigde vergunningen worden alleen afgegeven als een instelling aan de gestelde voorwaarden voldoet. Zo beschikt de Vogelopvang over een Milieuvergunning. Met deze vergunning voldoet de stichting geheel aan de richtlijnen Wet Milieubeheer en de Arbo-wet.
  • Vogelopvang Utrecht beschikt over een vogelvergunning “F”. Dit houdt in dat de Vogelopvang alle soorten vogels die in Nederland voorkomen mag opvangen.
  • Vogelopvang Utrecht is officieel erkend door Vogelbescherming Nederland. Deze erkenning wordt alleen gegeven aan vogelasielen die voldoen aan een zeer streng eisenpakket. De Vogelopvang is dan ook erg blij met deze erkenning; het geeft kwaliteit aan.
  • Vogelopvang Utrecht is bevoegd om justitievogels op te vangen. Dit zijn vogels die door de politie in beslag zijn genomen bij bijvoorbeeld stropers of handelaren. Zolang deze zaken onder de rechter zijn verzorgt de Vogelopvang de dieren.
  • Stichting Vogelopvang Utrecht staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Utrecht en valt onder artikel 24, lid 4 der Successiewet.
  • De Stichting Vogelopvang Utrecht is sinds 1 januari 2008 door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Jaarverslagen

Onze jaarverslagen vindt u op ANBI pagina.