Word donateur

Stichting Vogelopvang Utrecht heeft momenteel ongeveer 350 donateurs. Dit zijn mensen die de Vogelopvang een warm hart toedragen. Voor ieder gewenst bedrag kunt u donateur worden van de Vogelopvang.  Donateurs ontvangen onze nieuwsbrief met informatie over het reilen en zeilen van de Vogelopvang en leuke wetenswaardigheden over vogels en hun leefwijzen. 

Een eenmalige donatie is uiteraard ook altijd mogelijk! Gebruik het donatieformulier op deze pagina of maak een bedrag over naar rekeningnummer NL35 INGB 0000 0951 29 t.n.v. Vogelopvang Utrecht te Utrecht. Geeft u dan a.u.b. als omschrijving aan dat het een eenmalige gift betreft. 

De Stichting Vogelopvang Utrecht is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Doneer online

Bedrag

Sponsors
De Vogelopvang ook altijd op zoek naar mensen, bedrijven, instellingen en fondsen die bereid zijn nieuwe projecten ten behoeve van de Opvang te financieren.

Bij deze projecten gaat het meestal om grotere aanpassingen, zoals vervanging of vernieuwing van gebouwen en verblijven.
De Vogelopvang werkt in deze gevallen meestal met meerdere wat kleinere sponsors, die elk een gedeelte van het project financieren. De plannen en de begroting worden opgedeeld in concrete deelprojecten, waaruit elke sponsor zelf een keus kan maken. Sponsors kunnen zo de Vogelopvang op maat steunen en bovendien weet elke sponsor op deze manier precies wat er met zijn of haar geld gebeurt. Heeft u interesse om de Vogelopvang te sponsoren? Neem contact met ons op en wij vertellen u graag meer!