ANBI

De Stichting Vogelopvang Utrecht is een zogeheten Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

ANBI RegistratieStandaard ANBI Publicatie formulier 2022

Stichting Vogelopvang Utrecht
Rotsoord 24a
3523CL Utrecht
RISN: 8041.04.682

Bestuursleden:
Al onze bestuursleden werken onbezoldigd: zij ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

J. (Jaap) van Dijk, voorzitter
G. (Geoffrey) Rosheuvel, penningmeester
R. (Robbert) ter Meulen, secretaris