Foto’s

Zangvogels

Pimpelmees en vink
Koolmezen, putters en vink

Kraaiachtigen

Kauw
Ekster

Watervogels

Wilde eenden
Knobbelzwaan
Jonge knobbelzwanen en wilde eendjes