Organisatie

Stichting Vogelopvang Utrecht is sinds 1987 actief en vangt jaarlijks ongeveer 3000 zieke en/of gewonde inheemse vogels op uit Utrecht en ruime omstreken. Ons doel is om deze vogels zodanig te verzorgen dat zij weer gezond en kansrijk de vrije natuur in kunnen.
Daarnaast spant de Vogelopvang zich in voor een betere relatie tussen mens en dier in een verstedelijkte omgeving.

Geschiedenis

Vóór 1987 waren er in en om de stad Utrecht diverse vogelasielen actief. Door verschillende oorzaken werden deze in de loop der tijd allemaal gesloten.
Particulieren, de Dierenbescherming en de Dierenambulance konden de zieke en gewonde wilde vogels nergens meer onderbrengen. Daarop is door de Vogelwacht Utrecht, de Dierenbescherming Utrecht en de gemeente Utrecht het initiatief ontwikkeld om een nieuwe Vogelopvang op te richten. Dit resulteerde in 1987 in de oprichting van een geheel zelfstandige organisatie: Stichting Vogelopvang Utrecht. In 1988 kon de Vogelopvang de deuren van het vogelopvang aan het Rotsoord 24A openen voor de eerste patiënten.

Vrijwilligers

Vrijwel alle medewerkers van Stichting Vogelopvang Utrecht zijn vrijwilligers. Het bestuur levert hun bijdrage belangeloos. De vrijwillige medewerkers  helpen met al het praktische werk rondom de verzorging van de vogels en het bevorderen van hun terug keer in de natuur.

 

Met regelmaat wordt er een bijeenkomst voor alle medewerkers gehouden waar iedereen kan meedenken en meepraten over wat er op de Vogelopvang gebeurt. Dit wordt soms gecombineerd met een informatieve les door de dierenarts van de Vogelopvang.

 

Het beleid van de Vogelopvang wordt bepaald en vormgegeven door het bestuur. Op dit moment  heeft de stichting drie bestuursleden, ieder met hun eigen takenpakket. Graag zouden we  bestuursleden toevoegen om dit team compleet te maken. Klik hier om je aan te melden.

 

Het bestuur wordt bijgestaan en gecontroleerd door de Raad van Toezicht.

 

Lijkt het je leuk om op een zinvolle manier bezig te zijn met het welzijn van vogels? Heb je zin om mee te helpen als bestuurslid of vrijwilliger? Meld je dan hier aan!

 

Samenwerking

Stichting Vogelopvang Utrecht is een zelfstandige organisatie, die samenwerkt met andere organisaties die zich met (hulpbehoevende) wilde vogels bezig houden.

Elke vogel in de Vogelopvang, die nadere medische hulp behoeft, kan te allen tijde bij de vaste dierenarts (asielarts) gebracht worden. Verder bezoekt de dierenarts de Vogelopvang regelmatig ter controle van de patiënten.

De vogelopvang werkt samen met Archaeopteryx, de studievereniging voor vogels en bijzondere dieren op de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.

Vergunningen & registratie

Om de vogels te beschermen, de veiligheid van de medewerkers en het milieu te waarborgen moet een vogelasiel moet voldoen aan veel wetten en regels. De benodigde vergunningen worden alleen afgegeven als een instelling aan de gestelde voorwaarden voldoet.
De Vogelopvang beschikt over een Milieuvergunning, hiermee voldoet de stichting geheel aan de richtlijnen van Wet Milieubeheer en de Arbo-wet.
Vogelopvang Utrecht beschikt over een vogelvergunning “F”. Dit houdt in dat de Vogelopvang alle soorten vogels die in Nederland voorkomen mag opvangen.
Vogelopvang Utrecht is officieel erkend door Vogelbescherming Nederland. Deze erkenning wordt alleen gegeven aan vogelasielen die voldoen aan een zeer streng eisenpakket. Deze erkenning geeft kwaliteit aan.
Vogelopvang Utrecht is bevoegd om justitievogels op te vangen. Dit zijn vogels die door de politie in beslag zijn genomen bij bijvoorbeeld stropers of handelaren. Zolang deze zaken onder de rechter zijn verzorgt de Vogelopvang de dieren.

Stichting Vogelopvang Utrecht staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Utrecht en valt onder artikel 24, lid 4 der Successiewet.

De Stichting Vogelopvang Utrecht is sinds 1 januari 2008 door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Jaarverslagen

Onze jaarverslagen vindt u op ANBI pagina.