Vogel gevonden

 

Je hebt een vogel gevonden, wat nu? 

 

Lees deze informatie goed door, want niet in alle gevallen hoef je de vogel te helpen. 

 

Weet je niet welke vogel het is of twijfel je? Check het via deze gratis app: obsIdentify.

Download hem uit de appstore van Apple of Google

 

Bel ons gerust als je vragen hebt!  Ook is het handig als je ons belt voordat je naar ons toekomt om een vogel te brengen, zodat wij ons alvast kunnen voorbereiden op de komst van de vogel. Dit kan dagelijks tussen 10:00 en 16:00 uur. Ons telefoonnummer is 030 – 2517255.

 

Wanneer heeft de vogel

hulp nodig?

 

Als de vogel:

• Gewond is

• Niet meer kan vliegen

• Jong is en nog geen veren heeft

• Jong en bijna kaal is en de ogen dicht heeft

• Jong is en de ouders zorgen er niet voor

• Jonge eendjes die alleen zijn gevonden, of een groep waarvan de ouders dood zijn

• Draad, vishaken of andere voorwerpen op of in het lichaam heeft

• Ergens tegen aan gevlogen is en na een uur nog steeds versuft is

• Huis – boeren – of gierzwaluw jong omdat deze vogels pas uit het nest komen als ze goed kunnen vliegen

Stap 1. Bepaal of de vogel hulp nodig heeft

 

Onnodig “redden” moet voorkomen worden. Wanneer ingrijpen niet nodig is, kunt je het dier beter met rust laten. 

 

Jonge vogel gevonden?

Zie de flowchart hieronder om te kijken of hulp nodig is, en voorkom overvolle dierenopvangcentra en dierenambulances.

In de volgende gevallen hoeven vogels meestal niet naar de opvang:
• Eenoudergezinnen (vogelfamilies waarbij één van de ouders is verdwenen): de overgebleven ouder is bijna altijd in staat het benodigde voer voor de jongen aan te slepen. De jongen hebben bij hem of haar meer kans op overleven dan wanneer je ingrijpt.
• Een nest met jonge vogels, dat op de grond is gevallen: Plaats het nest terug op een beschutte pek, vlakbij de oude vindplaats. De ouders vinden het nest terug op gehoor.
• Vogels die tegen het raam zijn gevlogen: Tenzij de vogel duidelijk gewond is of een breuk heeft, is het beter om eerst even af te wachten. Veel vogels zijn na een klap tegen het raam een tijdje versuft, maar vliegen uiteindelijk zelf weer weg. Je kunt het best eerst minstens een uur wachten  voordat je ingrijpt.

Stap 2. Een hulpbehoevende vogel helpen, hoe pak ik dat aan?

 

Als je bepaald hebt dat de vogel hulp nodig heeft, doe dan het volgende:

• Plaats de vogel in een niet te grote doos: Leg op de bodem van de doos wat kranten of oude lappen en voorzie het deksel van enkele luchtgaten voor voldoende ventilatie. Noteer de vindplaats.
• Geef het dier géén eten of drinken: Vooral brood is schadelijk voor de meeste vogels en voor jonge vogels is dit zelfs dodelijk. Druppel ook geen water in of langs de snavel, veel vogels verslikken zich gemakkelijk en kunnen daardoor een dodelijke longontsteking oplopen.
• Breng de vogel zo snel mogelijk naar de Vogelopvang: Dit is vooral voor jonge dieren belangrijk. Voor jonge vogels zonder veren is het ook belangrijk dat ze warm gehouden worden. Dat kan het makkelijkst door ze in de hand te houden.
Ben je pas later in de gelegenheid om de vogel weg te brengen? Zet de doos dan nu op een rustige plaats waar het niet extreem warm of koud is: Rust is belangrijk: veel vogels ondervinden stress van de aandacht van mensen, ze raken dan in shock en kunnen sterven.

 

 

Wat te doen bij een dode vogel:

 

Een gevonden dode vogel kunt je melden aan Sovon Vogelonderzoek. (Sovon verzamelt gegevens over doodsoorzaken van wilde vogels)

Geef ringgegevens door aan het Vogeltrekstation. (Centrum voor vogeltrek en vogel demografie)

Meld dode vogels, die aan een ziekte zijn doodgegaan bij het Dutch Wildlife Health Centre. (Dit centrum brengt ziekten onder wilde dieren in kaart)

Waar laat je een dode vogel?

Is de dode vogel in goede staat en nog kortgeleden dood gegaan, dan heeft Naturalis misschien belangstelling om deze op te nemen in de collectie. Alle vogelsoorten komen hiervoor in aanmerking. Neem contact met ze op. Indien ze geen belangstelling hebben mag de dode vogel begraven worden. Andere mogelijkheid is in een natuurlijke omgeving gewoon onder een struikje leggen.